Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
 
Web Hits


ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยชั่วคราว "เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย" (20 พ.ย. 2566)  
ลักษณะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย (20 พ.ย. 2566)  
ประชาชนจะจัดการขยะอย่างไรในช่วงน้ำท่วม (20 พ.ย. 2566)  
การจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย (20 พ.ย. 2566)
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (13 ต.ค. 2566)
การรายงานข้อมูลสุนัขและแมว (08 ก.ค. 2566)
การประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (30 มิ.ย. 2566)
โครงการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภา... (08 มี.ค. 2566)
กิจกรรม Run for Yateem Season 3 (13 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (27 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสร้างสรรค์... (16 ม.ค. 2566)
ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 ม.ค. 2566)
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต. กระโด (10 ม.ค. 2566)
ระเบียบสภา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (16 ธ.ค. 2565)
ประกาศ เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภา ประจำปี 2565 (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศ เรียกประชุมสภา (08 ธ.ค. 2565)
เชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด (08 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการหนูน้อยรักผักสวนครัว ประจำปี 2565 (31 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การแยกขยะก่อนทิ้ง (03 ต.ค. 2565)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.กระโด ประจำปี 2565 (03 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมองค์กรคุณธรรมและ... (27 มี.ค. 2566)  

โครงการประชาคมช่วยเหลือผู... (22 มี.ค. 2566)  

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องก... (24 ก.พ. 2566)  

การให้ความช่วยเหลือเหตุไฟ... (09 ก.พ. 2566)

การเปิดรับสมัคร อาสาสมัคร... (30 ม.ค. 2566)

กิจกรรม Yarang Cup 2023 (25 ม.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู... (19 ม.ค. 2566)

กิจกรรมส่งความสุขกับผู้ว่... (13 ม.ค. 2566)

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลา... (06 ม.ค. 2566)

พิธีปิด โครงการรณรงค์ลดอุ... (04 ม.ค. 2566)

พิธีเปิด โครงการรณรงค์ลดอ... (29 ธ.ค. 2565)

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพ... (27 ธ.ค. 2565)

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพ... (26 ธ.ค. 2565)

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่... (21 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำ... (21 ต.ค. 2565)

จิตอาสาอำเภอยะรัง (20 ต.ค. 2565)

โครงการหรือกิจกรรมภูมิปัญ... (30 ก.ย. 2565)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ก... (14 ก.ย. 2565)

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรีย... (05 ก.ย. 2565)

โครงการปล่อยปลา เนื่องในโ... (12 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 (21 ก.พ. 2566)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (03 พ.ย. 2565)  
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 (03 ต.ค. 2565)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (03 ต.ค. 2565)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 (03 ต.ค. 2565)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (31 มี.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส (05 ม.ค. 2565)
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (01 ต.ค. 2564)
งานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายจิดิง-เล๊าะมา พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่... (29 ก.ค. 2564)
งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแนลูแล-ปอซัน หมู่ที่ 3 ตำบ... (28 ธ.ค. 2563)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 (02 ส.ค. 2561)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม​2561 (01 มี.ค. 2561)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม​ 2561 (00 00 543)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด