Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ต.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับท้องถิ่นช่วงฤดูฝน
02 ต.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
02 ต.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แผนพัฒนาท้องถิ่น
02 ต.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ช้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
31 มี.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
20 ธ.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
25 มิ.ย. 2564 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
01 ต.ค. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ตัวชี้วัด การติดตามและประเมินผล
01 ต.ค. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
01 ต.ค. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด พ.ร.บ. อบจ. 2540

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : sao.krado@gmail.com 
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด