Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 มี.ค. 2567 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
08 ก.พ. 2567 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การขับเคลื่อนจริยธรรม
09 พ.ย. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
09 พ.ย. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
31 มี.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
31 มี.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
03 ต.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
03 ต.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล
03 ต.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด สรุปผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการประจำปี
20 ม.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานรักษาราชการแทน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : sao.krado@gmail.com 
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด