Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566
Responsive image
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ภายใต้การบริหารงานของ นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ได้มอบหมายให้ นายมะรอนิง โต๊ะตาหยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
การแพร่ระบาดของยาเสพติดส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของสังคม/ชุมชนในวงกว้างและส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอันเนื่องมาจากยาเสพติด จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรมากความสามารถมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับฟังบรรยาย
***จากกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
         
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2566