Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอัซมี โตะตาหยง ประธานสภา
ติดต่อ 080-7123866
Responsive image
Responsive image
นายมะดาโอ๊ะ บือโต รองประธานสภา
ติดต่อ 093-5787472
Responsive image
Responsive image
นายพีรพัฒน์ เจษฎาวุฒิกุล เลขานุการสภา
ติดต่อ 08-19903100
Responsive image
นายอัซมี โตะตาหยง สมาชิกสภาท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 1
ติดต่อ 080-7123866
Responsive image
นายแวยูโซะ จิใจ สมาชิกสภาท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 2
ติดต่อ 093-5787472
Responsive image
นายมะดาโอ๊ะ บือโต สมาชิกสภาท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 2
ติดต่อ 093-5787472
Responsive image
นายมัซลัน กาหม๊ะ สมาชิกสภาท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 3
ติดต่อ 063-0905866
Responsive image
นายมะซูกรี กาโบะ สมาชิกสภาท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 4
ติดต่อ 080-6311232
Responsive image
นางรอกีเยาะ โต๊ะตาหยง สมาชิกสภาท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 5
ติดต่อ 082-1837256
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด