Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ก.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด เรื่องร้องทุกข์
30 พ.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต ตาแกะ
15 มี.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด กระโดคัพ ประจำปี 2565
15 มี.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รณรงค์การคัดแยกขยะ
07 มี.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลกระโด (กระโดคัพ) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565
02 มี.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ศูนย์เผยแพร่การเรียนรู้ด้านกีฬา ตำบลกระโด
02 มี.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด เชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
01 มี.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด กิจกรรมองค์กรใสสะอาด ต่อต้านคอร์รัปชั่น
04 ก.พ. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง ประจำปี 2564
01 ก.พ. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด