Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 มี.ค. 2566
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การประชุมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

22 มี.ค. 2566
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการประชาคมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

24 ก.พ. 2566
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

09 ก.พ. 2566
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การให้ความช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลกระโด

30 ม.ค. 2566
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การเปิดรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

25 ม.ค. 2566
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด กิจกรรม Yarang Cup 2023

19 ม.ค. 2566
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสร้างสรรค์ตำบลกระโด

13 ม.ค. 2566
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด กิจกรรมส่งความสุขกับผู้ว่าฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตำบลกระโด

06 ม.ค. 2566
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

04 ม.ค. 2566
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด พิธีปิด โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด