Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 ต.ค. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565

20 ต.ค. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด จิตอาสาอำเภอยะรัง

14 ก.ย. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

05 ก.ย. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาซากะจิ ประจำปี 2565

12 ส.ค. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการปล่อยปลา เนื่องในโอกาศวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

03 ส.ค. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการอาซูรอสัมพันธ์ตำบลกระโด ประจำปี 2565

30 ก.ค. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด งานตากีดาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

26 ก.ค. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการปกป้องสถาบันชาติ ประจำปี 2565

26 มิ.ย. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

23 มิ.ย. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด