Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีอาบน้ำศพถูกหลักวิธีทางศาสนา
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีอาบน้ำศพถูกหลักวิธีทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ภายใต้การบริหารงานของ นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีอาบน้ำศพถูกหลักวิธีทางศาสนา โดยมีปลัด อบต.กระโด หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่ อบต.กระโด และตัวแทนประจำมัสยิดตำบลกระโด จำนวน 6 แห่ง ๆ ละ 7 คนเข้ารับการอบรม
อิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่สอนให้มนุษย์ตระหนักถึงความตายเสมอ ศาสนาอิสลาม ความตายคือ การกลับไปสู่ความเมตตาขององค์อัลลอฮ์ฺ (ซ.บ.) หรือพระผู้เป็นเจ้า มิใช่เป็นการดับสูญหรือการสูญเสียหรือการหมดเคราะห์กรรมแต่อย่างใด เมื่อมุสลิมคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตลงก็จำเป็นต้องจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม 4 ประการได้แก่ การอาบน้ำศพ การห่อศพ การทำพิธีละหมาด และการฝังศพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด จัดโครงการให้ความรู้การอาบน้ำศพตามหลักศาสนาอิสลาม โดยเป็นการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฎิบัติเกี่ยวกับการอาบน้ำศพที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามได้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอาบน้ำศพที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฎิบัติตามขั้นตอนการอาบน้ำศพได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสาธารณะ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
         
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2566