Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ตำบลกระโด ประจำปีงบประมาณ 2567
Responsive image
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้การบริหารงานของ นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด จัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ตำบลกระโด ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม นั่นคือวันคล้ายวันเกิดของท่านศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งจะมีการ รำลึกถึง ท่านนาบีมูฮัมหมัด ด้วยการเล่าชีวประวัติของท่าน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการแสดงหรือรำลึกถึงพระศาสดาแห่งศาสนา เพื่อรำลึกถึงจริยวัตรของท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท้องถิ่นกับชุมชน เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจของประชาชนกับทางราชการในพื้นที่

 
         
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2566