Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
 
Web Hits


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด กระโดคัพ ประจำปี 2565... (15 มี.ค. 2565)  
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม (02 มี.ค. 2565)  
กิจกรรมองค์กรใสสะอาด ต่อต้านคอร์รัปชั่น (01 มี.ค. 2565)  
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (01 ก.พ. 2565)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (01 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อรถฉุกเฉิน ของ อบต.กระโด (21 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา และศาสนสถาน ในตำบลกระโด (17 มี.ค. 2564)
ศูนย์เผยแพร่การเรียนรู้ด้านกีฬา ตำบลกระโด (10 มี.ค. 2564)
นโยบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy) (01 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกระโด (25 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย (11 ต.ค. 2563)
ประกาศผลการดำเนินการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (05 ต.ค. 2563)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน (01 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่... (01 ต.ค. 2563)
รายงานผลประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 (01 ต.ค. 2563)
โครงการอบรมการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) หลังโควิด 19 (03 ก.ย. 2563)
โครงการอบรมให้ความรู้พิษรู้ภัย ห่างไกล ยาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี 2563 (27 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (17 ส.ค. 2563)
โครงการตรวจเยี่ยมและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน (17 ส.ค. 2563)
โครงการตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ผู้ป่วยติดเตียง (17 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเท... (11 เม.ย. 2565)  

งานปิดพิธี การแข่งขันกีฬา... (25 มี.ค. 2565)  

งานแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลก... (15 มี.ค. 2565)  

ภาพการประชุมเพื่อพิจารณาใ... (03 มี.ค. 2565)

กิจกรรมองค์กรใสสะอาด ต่อต... (01 มี.ค. 2565)

การประชุมเตรียมความพร้อมป... (26 ม.ค. 2565)

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอ... (26 ม.ค. 2565)

การประชุมประจำเดือนมกราคม... (21 ม.ค. 2565)

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ... (11 ม.ค. 2565)

การประชุมสภา องค์การบริหา... (04 ม.ค. 2565)

กิจกรรมการรณรงค์ใช้สิทธิ์... (21 พ.ย. 2564)

การส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโ... (01 พ.ย. 2564)

กิจกรรมตรวจหาผู้ติดเชื้อโ... (29 ต.ค. 2564)

งานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี... (29 ต.ค. 2564)

วันรับสมัครเลือกตั้งผู้บร... (18 ต.ค. 2564)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ... (30 ก.ย. 2564)

โครงการฉีดวัคซีนโควิด 19 ... (16 ก.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโ... (03 ก.ย. 2564)

การจัดเตรียมสถานที่กักตัว... (31 พ.ค. 2564)

ด่านชุมชนเชิงรุกช่วงเทศกา... (19 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 (31 มี.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส (05 ม.ค. 2565)  
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (01 ต.ค. 2564)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (01 ต.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 (30 ก.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (03 ก.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (05 ส.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (04 ก.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (02 มิ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 (05 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทิน ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนาตำบลกระโด... (07 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (05 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (05 เม.ย. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (01 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (05 มี.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (03 ก.พ. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (04 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (04 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ 3 (14 ธ.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด