Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
การดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2567 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567
01 เม.ย. 2567 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
04 ม.ค. 2567 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
31 ต.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
25 ต.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566
02 ต.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
02 ต.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ข้อบังคับหรือวินัย พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโด
02 ต.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
31 มี.ค. 2566 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. กระโด
03 ต.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : sao.krado@gmail.com 
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด