Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2565
ถึง
31 มี.ค. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
05 ม.ค. 2565
ถึง
05 ม.ค. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส
01 ต.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2565
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
01 ต.ค. 2564
ถึง
01 ต.ค. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564
01 ต.ค. 2564
ถึง
01 ต.ค. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
29 ก.ค. 2564
ถึง
20 ส.ค. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด งานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายจิดิง-เล๊าะมา พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลกระโด
07 เม.ย. 2564
ถึง
11 พ.ค. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทิน ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนาตำบลกระโด
01 เม.ย. 2564
ถึง
01 เม.ย. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
04 ม.ค. 2564
ถึง
04 ม.ค. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
28 ธ.ค. 2563
ถึง
27 ม.ค. 2564
ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแนลูแล-ปอซัน หมู่ที่ 3 ตำบลกระโด

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด