Responsive image
ปีนี้จะมีงานกระโดคัพ ก่อนหรือหลังรายอคะ
โพสต์โดย ยะห์ หมู่ 3 เมื่อ 27 ก.พ. 2566 (16:23:32)
แสดงความคิดเห็น

234715
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : sao.krado@gmail.com 
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด