Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำ
Responsive image
นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำ ณ บ้านสาเราะ หมู่ที่5 ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
**********************************************
วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก) โดยอำเภอยะรังได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. จิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันดินโลก ณ ปอเนาะดารุลอูลุมอิสลาม ม.๕ บ้านสาเราะ ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
๒. จิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำ ณ คลองชลประทาน ม.๕ บ้านสาเราะ ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
๓. เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ม.๕ บ้านสาเราะ ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑) นายมุสตอปา ปานัน
๒) นางงือแย แวดาราแม
โดยมี พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.ฉก.ทพ.๒๒, หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปกครอง, จนท.ทหาร, ตำรวจ, ส่วนราชการ, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องทึ่, ผู้นำท้องถิ่น, คณะครู, นักเรียน, สมาชิก อส., บัณฑิตอาสาฯ, บัณฑิตแรงงาน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม
         
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2566