Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
Responsive image
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2567 ภายใตการบริหารงานของ นายสุขเกษม แมเราะดำ นายก อบต. กระโด
ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.กระโด และ ผบ.ฉก.ร้อย ร.ท.พ.22 บ้านเกาะหวาย ในการทำกิจกรรมดังนี้

1. มอบนโยบายต่อต้านยาเสพติด 
2. สัญลักษณ์มือ ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด ไม่เสพ ไม่ค้า ไม่สนับสนุน
3. ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. แปรอักษร อย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5. กิจกรรมเดินขบวนพาเหรดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ร่วมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด
ในการรวมพลัง สร้างกระแส ปลุกชาวตำบลกระโดให้ตื่นตัวลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพ และเป็นปัญหาครอบครัว สร้างชุมชนที่ปลอดภัย 
โดยมีเป้าหมายสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด รวมพลังไทย
สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัย ยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 7 พรรษา มหาราชา
และต้องรณรงค์ทุกวัน ตามประกาศเจตนารมณ์ ไม่เสพ ไม่ค้า ไม่สนับสนุนกับยาเสพติด แสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567

 
         
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2567