Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
MOI Waste Bank Week "1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ร่วมกับคณะทำงานธนาคารขยะหมู่บ้านปรีกี หมู่ที่ 3 ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้ และจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ พร้อมจัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ณ ศูนย์ประสานงานธนาคารขยะหมู่บ้านปรีกี หมู่ที่ 3 โดยมี นายมะรอนิง โต๊ะตาหยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยประชาชนอย่างแท้จริง มีการจัดทั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูล ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายขาย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะฯ และคณะกรรมการธนาคารขยะฯ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นผลรูปธรรม อย่างยั่งยืน
         
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2567