Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พิธีเปิด โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย
Responsive image
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
เป็นประธานเปิด โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 65 ถึง วันที่ 4 มกราคม 66
โดยมี นายพีรพัฒน์ เจษฎาวุฒิกุล ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
กล่าวงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ. สต. กระโด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
         
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565