Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพัดถล่ม
Responsive image
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2656 นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอยะรัง
ลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ นางสาวลาตีปะ มะกูวิง
บ้านเลขที่ 19 หมู่2 ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วย นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพัดถล่ม
พร้อมกับมอบสิ่งของจำเป็นแก่ นางสาวลาตีปะ มะกูวิง
         
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565