Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พิธีปิด โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย
Responsive image
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
เป็นประธานปิดโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมด้วย
นายแวอาแซ แมเราะดำ เลขานุการนายก
นายพีรพัฒน์ เจษฎาวุฒิกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
นางสาวภัทร์ระพี วารีดี ปลัดหัวหน้า ตำบลกระโด
สมาชิกสภาท้องถิ่น ตัวแทนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ทหารพราน
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ในการนี้ ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ตลอด
7วันอันตราย ณ. ด่านตรวจประจำจุดตรวจ ตำบลกระโด (บาลาเซาะฮูแตจืองา)
         
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2566