Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
Responsive image
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง
และผู้เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ. เพ็ชรมี รีสอร์ต อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2566
โดยมี นายพีรพัฒน์ เจษฎาวุฒิกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ในการจัดโครงการ 
และได้รับเกียรติจาก นางอาอีเซาะ แวเด็ง ท้องถิ่นอำเภอยะรัง
นางสาวภัทร์ระพี วารีดี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นายมะลี จาเอาะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย
         
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2566