Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสร้างสรรค์ตำบลกระโด
Responsive image
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด
งานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสร้างสรรค์ ตำบลกระโด
พร้อมด้วย นายซาบูดิง แมเราะดำ ส.อบจ. อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โดยมี นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วย
นางอาอีเซาะ แวเด็ง ท้องถิ่นอำเภอยะรัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.กระโด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กตามความสนใจและความถนัด
         
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566