Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม Yarang Cup 2023
Responsive image
นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม “ Yarang Cup “ 2023
พร้อมด้วยม นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง กล่าวว่ารายงาน สำหรับกิจกรรม "YARANG CUP" 2023
ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 25 มกราคม 2566 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลทุกวันพุธของสัปดาห์
ณ สนามหญ้าเทียมอากูนีสเตเดี้ยม ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
มีทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม ประกอบด้วย ทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13 ทีม
ทีมที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง ทีมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอยะรัง และทีมสำนักงาน เอกชนอำเภอยะรัง
มีวัถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าของทุกภาคส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่อำเภอยะรัง
- เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน รวมถึงสร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่อำเภอยะรังต่อไป
- โดยมีหัวหน้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทีม องค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้ง 12 ตำบล 1 เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม
     
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566