Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 
นายสุขเกษม แมเราะดำ นายก อบต. กระโด
ได้มอบหมายให้นายพีรพัฒน์ เจษฎาวุฒิกุล ปลัด อบต. กระโด 

พร้อมกับพนักงานส่วนตำบล รวมทั้งพนักงานจ้าง ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้
ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย
กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้
ในพื้นที่โดยรอบสำนักงาน
เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโดให้สวยงามและเรียบร้อยต่อไป
         
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565